Jak otrzymać Ducha Świętego (według Biblii): 9 kroków

Spisu treści:

Jak otrzymać Ducha Świętego (według Biblii): 9 kroków
Jak otrzymać Ducha Świętego (według Biblii): 9 kroków
Anonim

Jeśli znasz chrześcijaństwo, prawdopodobnie słyszałeś o Duchu Świętym – ale co to jest i jak staje się częścią twojego życia? Teologowie zapełnili niezliczone strony swoimi przemyśleniami na ten temat, ale najprostszą odpowiedzią jest to, że Duch Święty jest obecnością Boga i został posłany, aby nas prowadzić po wstąpieniu Jezusa do nieba. Otrzymasz Ducha Świętego po tym, jak zostaniesz zbawiony i zostaniesz chrześcijaninem. Jednak ucząc się rozpoznawać, kiedy Duch się porusza, możesz trochę poćwiczyć.

Kroki

Część 1 z 2: Stawanie się zbawionym

Przyjmij Ducha Świętego (według Biblii) Krok 1
Przyjmij Ducha Świętego (według Biblii) Krok 1

Krok 1. Proś Boga o przebaczenie twoich grzechów

Wszyscy grzeszymy raz na jakiś czas – to część ludzkiej natury. 1 Jana 1:8 mówi: „Jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, to samych siebie oszukujemy i nie ma w nas prawdy”. Jeśli chcesz odczuć Bożą obecność – Ducha Świętego – w swoim życiu, będziesz musiał przyznać się do tych grzechów Bogu, prosić Go o przebaczenie i pokutować lub zobowiązać się do lepszego postępowania w przyszłości.

Kłamstwo lub zazdrość o nowy samochód sąsiada może nie wydawać się wielkim problemem, ale każdy grzech powoduje oddzielenie ciebie od Boga

Przyjmij Ducha Świętego (według Biblii) Krok 2
Przyjmij Ducha Świętego (według Biblii) Krok 2

Krok 2. Uwierz, że Jezus umarł za twoje grzechy

Kiedy już przyznasz, że jesteś grzesznikiem, odmów modlitwę wyznając, że Jezus jest Bogiem i że wierzysz, że umarł, aby zbawić wszystkich ludzi od ich grzechów. To jest modlitwa zbawienia i według Biblii jest to jedyna droga do nieba.

  • Jana 3:16 opisuje dar, który dał nam Bóg: „Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne”. Oznacza to, że wiara w Jezusa jest drogą do spędzenia życia pozagrobowego w niebie!
  • W Ewangelii Jana 7:37-39 Jezus mówi: „Niech każdy, kto jest spragniony, przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak mówi Pismo, z jego wnętrza popłyną rzeki wody żywej”. „Rzeki wody żywej”, o których mówi, to Duch Święty.
Przyjmij Ducha Świętego (według Biblii) Krok 3
Przyjmij Ducha Świętego (według Biblii) Krok 3

Krok 3. Przyjmij chrzest

Chrzest to duchowa ceremonia, podczas której zostaniesz zanurzony pod wodą i przywrócony. Symbolizuje śmierć twojego starego życia i odrodzenie twojego nowego życia w Bogu. Nie musisz być ochrzczony, aby zostać zbawionym i otrzymać Ducha Świętego, ale jeśli chcesz poczuć pełnię Ducha Świętego w swoim życiu, najlepiej postępuj zgodnie z tym przykazaniem Bożym.

Doświadczył tego nawet Jezus, jak opisano w Ewangelii Mateusza 3:16: „Gdy tylko Jezus został ochrzczony, wyszedł z wody. Jego." Innymi słowy, otrzymał Ducha Świętego w wyniku chrztu

Część 2 z 2: Odczuwanie obecności Ducha Świętego

Przyjmij Ducha Świętego (według Biblii) Krok 4
Przyjmij Ducha Świętego (według Biblii) Krok 4

Krok 1. Kontynuuj proszenie o przebaczenie, gdy grzeszysz

Niestety, bycie chrześcijaninem nie oznacza, że automatycznie będziesz doskonały. Nadal będziesz od czasu do czasu popełniać błędy. Ważne jest, aby rozpoznać i uznać te błędy i poprosić o przebaczenie za nie. W przeciwnym razie grzechy mogą oddzielić cię od Boga i nie będziesz w stanie odczuć Jego Ducha poruszającego się w twoim życiu.

  • Biblia wyjaśnia to oddzielenie w Księdze Izajasza 59:2: „Ale wasze winy oddzieliły was od Boga, a wasze grzechy ukryły przed wami Jego oblicze, aby nie słyszał”. Nie możesz być blisko Boga, jeśli celowo nadal grzeszysz.
  • Obecność Ducha Świętego może pomóc ci lepiej zrozumieć, czym są grzechy w twoim życiu!
Przyjmij Ducha Świętego (według Biblii) Krok 5
Przyjmij Ducha Świętego (według Biblii) Krok 5

Krok 2. Módl się, aby Duch Święty przyszedł do ciebie

Duch Święty może cię poprowadzić, wzmocnić i pocieszyć. Jest już częścią ciebie, kiedy stajesz się chrześcijaninem, ale nadal możesz modlić się, aby Bóg pomógł ci poczuć i rozpoznać jego obecność.

Na przykład autor Psalmu modli się w 51:11: „Nie odrzucaj ode mnie swojej obecności ani nie odbieraj mi swojego Ducha Świętego”. Nawet święci ludzie boją się utraty bliskości z Bogiem

Przyjmij Ducha Świętego (według Biblii) Krok 6
Przyjmij Ducha Świętego (według Biblii) Krok 6

Krok 3. Szukaj przewodnictwa w owocach Ducha

Galacjan 5:22-23 wyjaśnia, że owocami Ducha są „miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność i panowanie nad sobą”. Kiedy pogłębiasz swoją relację z Bogiem, powinieneś zauważyć, że te cechy stają się coraz bardziej częścią twojego życia.

W porządku, jeśli nie widzisz doświadczenia wszystkich tych rzeczy naraz. To proces

Przyjmij Ducha Świętego (według Biblii) Krok 7
Przyjmij Ducha Świętego (według Biblii) Krok 7

Krok 4. Pozwól Duchowi kierować twoim zrozumieniem Boga

Uczeni poświęcają całe swoje życie próbom zrozumienia natury Boga, więc nie martw się, jeśli wydaje Ci się, że to dużo do zrozumienia. Czytaj Biblię i kontynuuj modlitwę, a Duch Święty pomoże ci stopniowo coraz pełniej poznawać Boga.

Jezus opisuje Ducha Świętego w Ew. Jana 14:26: „Ale Orędownik, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem”. Jeśli słuchasz przewodnictwa Ducha Świętego, łatwiej będzie wiedzieć, co jest słuszne

Przyjmij Ducha Świętego (według Biblii) Krok 8
Przyjmij Ducha Świętego (według Biblii) Krok 8

Krok 5. Niech Duch Święty przemówi za ciebie do Boga

Czasami tak bardzo ciążą ci na sercu, że nie wiesz, od czego zacząć się modlić. Duch Święty może cię pocieszyć, a także może rozmawiać z Bogiem w twoim imieniu.

  • List do Rzymian 8:26 opisuje to: „Nie wiemy bowiem, o co się modlić, jak trzeba, ale sam Duch wstawia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami”.
  • Na przykład, jeśli czujesz się pochłonięty smutkiem, możesz nie wiedzieć, od czego zacząć się modlić. Jednak obecność Ducha Świętego może przekazać ten ból Bogu za ciebie.
Przyjmij Ducha Świętego (według Biblii) Krok 9
Przyjmij Ducha Świętego (według Biblii) Krok 9

Krok 6. Wiedz, że to w porządku, jeśli nie mówisz językami

W Dziejach Apostolskich Biblia opisuje dzień Pięćdziesiątnicy, w którym Duch Święty objawił się jako płomienie i pędzący wiatr, prowadząc wierzących do mówienia „innymi językami”. Niektórzy wierzący dzisiaj mogą nawet doświadczyć tego, kiedy czują, że dotyka ich Duch Święty! Jednak apostoł Paweł później wskazuje, że ten dar nie jest dany każdemu, więc nie martw się, jeśli nie jest on częścią twojej relacji z Bogiem.

  • W 1 Liście do Koryntian 12:29-31 Paweł pisze: „Czy wszyscy są apostołami? Czy wszyscy są prorokami? Czy wszyscy nauczycielami? Czy wszyscy czynią cuda? Czy wszyscy mają dary uzdrawiania? Czy wszyscy mówią językami? pożądaj większych darów”. Bóg chce, abyśmy wszyscy mieli różne dary!
  • 1 List do Koryntian 14:2 wyjaśnia nieco bardziej szczegółowo doświadczenie mówienia językami: „Albowiem każdy, kto mówi językiem, nie mówi do ludzi, ale do Boga. Zaprawdę, nikt ich nie rozumie; tajemnice mówią przez Ducha”.

Popularny według tematu